Register Belastingadviseurs
Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7.500 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.
Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk geregeld. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. In ons land kan iedereen zich op het uiterst ingewikkelde terrein van belastingadviezen begeven. Zie daarin maar eens het kaf van het koren te scheiden. Door gebruik te maken van een Register Belastingadviseur (RB) bent u verzekerd van kwaliteitsvolle adviezen.

Er zijn diverse redenen waarom een RB zich onderscheidt van een gewone adviseur:
Een RB heeft een universitaire of HBO-opleiding op fiscaal gebied doorlopen en afgerond;
Een RB is verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door middel van het continue volgen van cursussen;
Een RB is gebonden aan een reglement voor de beroepsuitoefening;
Het is bijna ondenkbaar, maar mocht u toch een klacht hebben over een RB, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Meer informatie vindt u op de website:  www.rb.nl

NBA lid accountant
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).

Alle AA’s die in het register voor Accountants-Administratieconsulenten staan ingeschreven, zijn op grond van de wet lid van de NBA.

De NBA zorgt onder andere voor controle op de (verplichte) Permanente Educatie van AA’s en toetst ongeveer elke zes jaar of de AA en zijn/haar kantoor voldoen aan de hoge eisen van het beroep. Daarnaast is de AA onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Meer informatie vindt u op de website:  www.nba.nl

Administratie
Vereniging Novak

De vereniging Novak (Nederlandse Organisatie van Accountants en Accountantskantoren) is dé belangenorganisatie voor mkb-accountants (AA’s en RA’s) en hun kantoren in Nederland. Het motto van Novak is “support voor de mkb-accountant”.

Vereniging Novak, opgericht op maandag 7 april 2014, is een organisatie voor en door accountants. Het bestuur van de vereniging bestaat uit mkb-accountants, professionals die precies weten waar de mkb-accountant in het veld tegenaanloopt en waar deze behoefte aan heeft.

Novak is een vereniging en hecht waarde aan input van leden. Novak-leden hebben stemrecht en kunnen zitting nemen in werkgroepen. Uiteraard kunnen zij ook ideeën ten behoeve van de vereniging kenbaar maken.

Belastingdienst
Meer weten over belastingzaken?

Omzetbelasting. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Loonbelasting. Aanslagen. Betaaltermijnen belastingen. Werkkostenregeling. En nog veel meer.
Kijk dan op: www.belastingdienst.nl

Toeslag
Meer weten over toeslagen?

Zorgtoeslag. Huurtoeslag. Kinderopvangtoeslag. Kindgebondenbudget.

Kijk dan op: www.toeslagen.nl